Diensten

In tijden van verandering en onzekerheid kunnen zelfs succesvolle bedrijven te maken krijgen met obstakels. Vertrouwde bedrijfsmodellen raken verouderd. Innovatieve startups lijken uit het niets te komen. Organisaties die zo goed zijn in het doen wat hen succesvol heeft gemaakt, worden het slachtoffer van hun eigen succes. Managers en medewerkers zijn te druk bezig met uitvoeren in plaats van vernieuwend denken.

We werken samen met leiders op zowel bedrijfs- als divisieniveau om een ​​gemeenschappelijke visie voor de toekomst op elkaar af te stemmen: wie we worden, waar te spelen, hoe te winnen. Concreet helpen we organisaties om:

 • Trends en de implicaties voor uw bedrijf in kaart te brengen en te begrijpen
 • Identificeer groeimogelijkheden met een hoog potentieel in aangrenzende markten
 • Ideeën te genereren om de groei te versnellen
 • Ambassadeurs te identificeren en te verenigen rond de strategie
 • Toekomstige ambities te definiëren en een gedetailleerd plan uit te werken om deze te bereiken

We gaan verder dan eenvoudig advies over digitale strategie om een ​​gerichte uitvoering te helpen creëren en ondersteunen door de juiste mijlpalen, doelen en leerprogramma’s te realiseren. Onze aanpak is zeer collaboratief met een focus op het hebben van blijvende impact.

We hebben de toekomstgerichte benadering van digitale transformatie ontwikkeld. Via een reeks strategische sessies helpen we teams om tot een ​​gedeeld beeld te komen van hoe de onderneming kan worden gepositioneerd voor digitale transformatie. We richten ons niet alleen op de verwachte marktomstandigheden, maar ook op de klanten van morgen om uw productontwikkeling te ondersteunen.

Succesvolle ondernemingen hebben doorgaans een sterk oud bedrijfsmodel dat hun corebusiness aanstuurt. Innovatie van bedrijfsmodellen gaat over het fundamenteel heroverwegen van uw bedrijf rond een duidelijke – hoewel niet altijd voor de hand liggende – taak van de klant, en vervolgens uw middelen, processen en winstformule afstemmen met deze nieuwe waarde propositie. Het is niet eenvoudig en kan beslissers uit hun comfortzones halen. Maar de resultaten kunnen significant zijn.

Het optimaliseren of herpositioneren van uw kernactiviteiten terwijl u digitale initiatieven nastreeft, is complex. Met doordachte governance, leiderschap en toewijzing van middelen, kan een veelbelovende digitale strategie succesvol uitgevoerd worden.

Bedrijfsanalyses & optimalisatie

Veel bedrijven die beginnen met een intense focus op klanten kunnen, naarmate ze groter en succesvoller worden, uit het oog verliezen wat hun klanten echt waarderen en willen. We helpen succesvolle bedrijven die focus te herstellen door hun mensen, doel en activiteiten te organiseren rondom de taken die moeten worden gedaan. De voordelen van deze aanpak kunnen enorm zijn. Leiders kunnen het doel van hun bedrijf benoemen op een manier die de cultuur verenigt rond een klantgerichte missie. Werknemers kunnen betere, meer autonome beslissingen nemen. Middelen worden geoptimaliseerd omdat prioriteiten duidelijk worden, waardoor het werk zich kan concentreren op wat belangrijk is voor de klant. Het meten van de juiste dingen geeft een betekenisvoller inzicht in hoe het bedrijf ervoor staat.

Onze ervaring met bedrijven toont aan dat wanneer de juiste mensen, processen en statistieken samenkomen in een ‘lean startup’, de creativiteit van werknemers wordt gestimuleerd en nieuwe bedrijfsmodellen gecreëerd worden.

 • Het evalueren van de gereedheid voor digitale transformatie en het vergelijken met best practices
 • Een bedrijfscultuur vernieuwen met een gedeelde visie, verbeterde vaardigheden en toegewijd leiderschap
 • Verbetering van klantgerichtheid door te organiseren rond klanttaken
 • Ontwikkeling van de bedrijfsambassadeurs
 • Opzetten van governance-systemen die snelle en slimme besluitvorming mogelijk maken

Wanneer bedrijven een systeembenadering kiezen, kunnen ze innovatie nastreven op een manier die betrouwbaar herhaalbare resultaten oplevert. Ons framework is gebaseerd op vier componenten:

 1. Een digitale strategie dat u nastreeft, samen met doelen en richtlijnen om er te komen.
 2. Processen die ideeën omzetten in tastbare nieuwe producten en diensten.
 3. Bestuur en controles waarmee de organisatiestructuur kan schalen om impact en groei te leveren.
 4. Leiderschap, talent en cultuur met de juiste mensen, in de juiste rollen, die de juiste dingen doen en zeggen.

We werken samen met bedrijven om de -inspanningen te benchmarken en te beoordelen, bottlenecks te identificeren en een gedetailleerde roadmap op te stellen.

Nieuwe bedrijfsmodellen

Het opbouwen van nieuwe initiatieven is moeilijk. Ondernemingen staan ​​voor bijzondere uitdagingen bij het lanceren van nieuwe ideeën. Organisatorische traagheid, oude bedrijfsmodellen en gebrek aan leiderschapsondersteuning kunnen initiatieven gemakkelijk blokkeren of vertragen. We werken samen met klanten om deze obstakels te overwinnen. Onze benadering is om te begrijpen wat echt de keuze van de klant drijft en ontwerpen daarop de nieuwe waarde propositie. In plaats van te vragen welke producten eindklanten willen kopen, vragen we welke vooruitgang ze willen bereiken.

Zelfs voor bedrijven die gepassioneerd zijn door klantgerichtheid, kan het moeilijk zijn om baanbrekende oplossingen te creëren die inspelen op een echte klantbehoefte. De uitdagingen zijn veel: u beschikt over geweldige data over bestaande klanten, maar weet weinig over niet-klanten. Uw klanten vertellen u dat ze gelukkig zijn, maar tonen een lage loyaliteit en inconsistente richtlijnen voor de producten en ervaringen van morgen.

De ‘klantvooruitgang methodiek’ werkt hierdoor beter omdat het wijst op niet-consumptie en waar klanten diep gefrustreerd zijn. Om oplossingen en ervaringen te ontwerpen die echte problemen oplossen en tastbare resultaten bereiken, is het belangrijk om discipline te combineren met creativiteit. Ons raamwerk voor oplossingsontwerp produceert nieuwe initiatieven die origineel, praktisch en schaalbaar zijn.

Thinkdata helpt ondernemingen om deze kansen te benutten door hen te helpen om:

 • Ontdek nieuwe kansen door diep inzicht te krijgen in de vooruitgang die eindklanten willen bereiken
 • een gestructureerd proces om marktinzicht te vertalen in ideeën te bouwen
 • nieuwe klantoplossingen, producten, bedrijfsmodellen te bedenken en ontwerpen
 • Prototype en pilot van nieuwe initiatieven, met de nadruk op “testen en leren” om risico’s te minimaliseren (Lean Startup methodiek)
 • Schaal veelbelovende nieuwe initiatieven

Onze diensten omvatten een reeks van ondersteuning, waaronder marktonderzoek, analyse, oplossingenontwerp, planningsontwikkeling en masterclasses.